Užbaigta 2016-2023 metų VPS

2023 metų gruodžio 1 dieną baigėsi Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių 2016-2023 metų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo laikotarpis, todėl lapkričio 30 dieną ŽRVVG „Vilkauda” administracija į Nacionalinę mokėjimo agentūrą pateikė galutinį projekto mokėjimo prašymą bei įgyvendinimo ataskaitą. Žuvininkystės regiono…

Skaityti daugiau …