Įvyko stebėsenos grupės posėdis

2023 metų vasario 3 dieną įvyko ŽRVVG „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės posėdis. Posėdžio metu administravimo vadovė Jūratė Čiuknaitė pristatė 2022 metų VPS įgyvendinimo eigą bei rezultatus: strategijoje numatytas finansavimo priemones, paramos sumas, iki šiol vykdytus kvietimus, gautas paraiškas, įvertintus projektus, projektų įgyvendinimo eigą; detaliau pristatyti jau įgyvendinti projektai, jų metu pasiekti rezultatai, įsigytos investicijos, projektų sukurta nauda. Po balsavimo buvo patvirtinta ŽRVVG „Vilkauda” vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos 2022 m. įgyvendinimo ataskaita.

Posėdžio darbotvarkė.