Šaukiami visuotiniai narių susirinkimai

ŽRVVG „Vilkauda” informuoja, jog kovo mėnesį numatoma vykdyti du visuotinius narių susirinkimus:

  • Kovo 7 dieną, 10:00 valandą – susirinkimas dėl ŽRVVG „Vilkauda” įstatų keitimo. Posėdžio darbotvarkė.
  • Kovo 15 dieną, 10:00 valandą – susirinkimas dėl 2022 metų veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų tvirtinimo, naujų narių priėmimo, ir kitų klausimų. Posėdžio darbotvarkė.

Renginiai bus vykdomi nuotoliniu būdu.