2021 01 18

Informuojame, jog 2021 metų sausio 21 – 26 dienomis bus vykdoma Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ valdybos narių apklausa raštu dėl vietos plėtros strategijos 2020 metų metinės įgyvendinimo ataskaitos svarstymo ir tvirtinimo. Pateikiame posėdžio, taikant rašytinę procedūrą, darbotvarkę:

Valdybos posėdžio darbotvarkė