Tribonių bendruomenė įgyvendino mokymų projektą

Asociacija Tribonių kaimo bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „Žuvininkystės srities profesinių įgūdžių ugdymas ir tobulinimas“ pagal ŽRVVG „Vilkauda” VPS priemonę „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“.

Įgyvendinant projektą, suorganizuoti 3 mokymų renginiai (5 dienų), orientuoti į naujų profesinių žinių akvakultūros srityje įgijimą ir į žmogiškojo kapitalo profesinių gebėjimų ugdymą temomis: „Tvenkininės žuvininkystės ūkių žuvų bakterinės ir virusinės ligos, nustatymo metodika ir prevencija“, „Komanda, jos efektyvus formavimas ir reikšmė kolektyvo ekonominei ir socialinei plėtrai“, „Valdymo spendimai ir efektyvus jų įgyvendinimas“. Mokymų tikslinė grupė – akvakultūros srityje dirbantys asmenys, žuvininkystės bendruomenių atstovai, asociacijų, turinčių sąsają su žuvininkyste, atstovai. Renginiuose apmokyta ne mažiau kaip 16 mokymo dalyvių.